Eventfoto 

I tillegg til skulefoto tek vi bilder på ulike arrangement i løpet av året, dette gjeld bl.a.:
Landsspeiderleir
Norway Cup
Landsskytterstemnet
4H Lærum Cup