Page 9 - Vidaregåande skule
P. 9

      Skulekatalog
Skulekatalogen er eit fantastisk hjelpemiddel for elevane å verte kjent med kvarandre og for dei tilsette på skulen å verte kjent med alle elevane dei i løpet av skuleåret skal ha eit forhold til. Skulekatalogen kan også være interessant for dei føresette og ikkje minst er det eit godt hjelpemiddel for å ta vare på minna frå skuleåra.
Format
Skulane bestemmer sjølve kva format det skal være på skule- katalogen og om katalogen skal være i liggande eller ståande format. A4 er fortsatt det mest vanlege formatet, men A5 blir også benytta av enkelte skular.
Omslag
Katalogen kan leverast med mjukt eller stivt omslag.
09
Skreddersydd design
Elevlaget design
        

   7   8   9   10   11