Page 5 - Vidaregåande skule
P. 5

  Portrettbilde
Elevane får i dei fleste tilfelle sjå og plukke ut bilde av seg sjølv under fotograferinga. Bilde som blir valgt vert brukt til administrasjonssystemet, skulekatalogen og ID-kortet. Elevane får tilsendt sms med inloggingskode slik at dei får tilgang til alle bilda sine på nettet.
Vi sender kun ut dei bilda/produkta som elevane har tinga under fotograferinga. Elevane har likevel full returrett på bilda/ produkta dei har tinga og fått sendt heim i posten. Dette er
eit av tiltaka vi har gjort for at elevane skal sleppe å få store pakkar med bilde som dei ikkje ynskjer heim i posten, og også eit tiltak i prosessen for å verte godkjent som miljøfyrtårn.
05
   

   3   4   5   6   7