Page 3 - Vidaregåande skule
P. 3

  Vi tilbyr:
• ID-korta levert under fotograferinga
• Portrett til skulen rett etter fotografering
• Maks to veker leveringstid på bilda
• Maks to veker leveringstid på katalogane etter godkjent korrektur.
ID-korta produsert under fotograferinga
ID-korta vert i dei fleste tilfelle produsert under fotograferinga og levert direkte til eleven, eller til administrasjonen etter fotografering. Alle nye elevar på skulen får gratis ID-kort. Tidlegare elevar får oppgradert sine kort med gratis oblat under fotograferinga.
Bilde til administrasjonssystemet
Portrettbilda av elevane og event. tilsette som skulen skal bruke til administrasjonssystemet vert lagt på DVD som skulen får rett etter avslutta fotografering.
03
    Fleire fotografar, effektiv fotografering
Vi veit at det er viktig for skulane å ha mest mogleg fokus
på undervisninga. Vi skal bruke minst mogleg undervisningstid på kvar klasse. Med kun ein foto-graf vert
det ofte «sprekk» i tidsskjemaet. Om ei klasse kjem for seint, eller fotografen får tekniske problem, vil ein fotograf ikkje greie å ta det inn igjen. Dette skapar venting og støy. Det skaper frustrasjon blant lærarar som ikkje får bruke den tiltenkte tida til undervisning. Som regel stiller vi med to eller tre fotografar. Vi tør påstå at vi aldri opplever at nokon klasse må vente om dei kjem til den avtalte tida.
     
   1   2   3   4   5