Page 11 - Vidaregåande skule
P. 11

  Spennande utvikling
Reed Foto har 30 års erfaring med skulefotografering, og har vore med på ei eventyrleg utvikling frå analog til digital fotografering.
Som grunderar bak Eurofoto (første online fotoselskap i Europa), utvikla vi heilt ny teknologi som vi har teke med oss inn i Reed Foto og skulefotograferinga.
Skuleadministrasjonane og elevråda har vore vår viktigaste «sparringpartnarar» når vi bygde opp nye digitale løysingar. Målet vårt har heile tida vore å byggje opp ei teneste som dekka skulane sine ynskje og behov. Mange møte med skular og elevrådstyre er grunnlaget for dei tenestene vi no kan tilby, og vi har mykje spennande utvikling framfor oss.
Vår beste markedsføring har vore at skular og elevråd har vore fornøgde med oss. Gjennom det har andre skular fått vite om Reed Foto. Når skulane er fornøgde, er vi også fornøgde.
Mvh
Per Svein Reed
11
   Det er den flottaste katalogen eg har sett både med hensyn til layout, fargar, biletkvalitet, papir-kvalitet og helskaps-inntrykk! Utruleg kor lett og fint alt har vore med dykk- imponerande!
Kristofer Stavseng Elevrådsleiar v/ Fagerlia vgs.
         
   8   9   10   11   12