Page 3 - Russefoto
P. 3

             Vi tilpassar oss dykkar ynskje og behov
                       Portrett med russelue
kr 189,-
Vennebilde kr 100,-
Montasje av russen
Kr 290,-
RUSSESTYRET
4ELTAFA OG 4TPTAFA
3STD OG 3STF
4BATAFA OG 4HSTAFA
3STA 3STB
3STC
3STPA
KNARVIKRUSSEN 2013
Knarvik vidaregåande skule
Reed Foto AS   1   2   3   4