Reed Foto AS

Miljøfyrtårn

 

Vi i Reed Foto AS har lagt stor vekt på ein miljøvenleg profil. Vi er den første skulefotoaktøren i landet som no har blitt godkjent som miljøfyrtårn. Dette stiller krav til både oss og våre underleverandørar. Eitt av tiltaka vi har gjort er å ikkje sende ut store pakkar med portrettbilde som igjen kan resultere i mykje retur. No sender vi ut ei mindre pakke med bilde, så kan foreldra/ føresette bestille meir på vår nettside om dei ynskjer det.

 

logo2008